clouds clouds
Snas ar Scéal!

EochairchéimIs áis bheag shimplí é Snas ar Scéal a bhfuil féidearthachtaí móra ag baint leis! Is é is aidhm don áis páistí a spreagadh le bheith ag smaoineamh ar roghanna eile agus ar dhóigheanna eile lena gcuid smaointe a chur in iúl agus iad i mbun scríbhneoireachta. Tá idir áiseanna clóite agus chluichí idirghníomhacha Snas ar Scéal ar fáil anseo.

EochairchéimSnas ar Scéal: Intreoir

Cur síos don mhúinteoir ar aidhmeanna Snas ar Scéal agus ar an dóigh lena úsáid.

Download Snas ar Scéal!
Intreoir

Amharc ar Fhíseán Snas ar Scéal

Taispeánann Risteard Mac Daibhéid, a d’fhorbair agus a thriail Snas ar Scéal ar son CCEA, an dóigh ar féidir an áis a úsáid sa tseomra ranga. Labhraíonn Risteard ar a thaithí féin ar an áis agus ar na buntáistí a bhaineann léi.

Cárta Eochairchéim 1

Eochairchéim 1Spléach-chárta is féidir le páistí EC1 a úsáid agus iad i mbun scríbhneoireachta trasna an churaclaim. Tá an cárta leagtha amach ina rannáin éagsúla, mar shampla, aidiachtaí, cónaisc, an aimsir agus briathra neamhrialta (aimsir chaite).

Download Snas ar Scéal!
Eochairchéim 1

Download Leagan Comhroghnach
(Gaeilge Chonnacht)

Cluichí Eochairchéim 1

Eochairchéim 1Is cluichí spraíúla ar líne iad seo a thacaíonn le Snas ar Scéal Eochairchéim 1. Bainfidh na páistí sult as na cluichí a imirt ar scoil agus sa bhaile araon!

Imir na cluichí

Cárta Eochairchéim 2

Eochairchéim 2Spléach-chárta do pháistí EC2 ar a bhfuil samhlacha, leideanna maidir le litir a scríobh, dóigheanna le barúil a chur in iúl agus briathra neamhrialta (aimsir fháistineach agus modh coinníollach).

Download Snas ar Scéal!
Eochairchéim 2

Download Leagan Deisceartach
COGG

Cluichí Eochairchéim 2

Eochairchéim 2Is cluichí iad seo a théann siar ar an stór focal in Snas ar Scéal Eochairchéim 2. Is féidir na cluichí a imirt ar scoil nó sa bhaile.

Imir na cluichí