Using Mathematics across the Curriculum

Úsáid na Matamaitice Trasna an Churaclaim

Tá sé ar na dúshláin is mó agus na Scileanna Traschuraclaim á bhforbairt, foghlaim in ábhar amháin a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs difriúil in ábhar eile. Is gné thábhachtach de Churaclam Thuaisceart Éireann a bheith ábalta scileanna a aistriú agus daoine óga á n-ullmhú don tsaol agus don obair.

 

An Mhatamaitic agus Eacnamaíocht Bhaile Aonad Oibre

Areas of Learning

Geography
Mathematics and Numeracy
Home Economics

Skills and Capabilities

Cross-Curricular Skills
Using Mathematics