Maths & Numeracy

Uimhearthacht ag Eochairchéim 3

Tá na haonaid uimhearthachta seo dírithe ar dhaltaí a bhfuil deacrachtaí cognaíocha orthu. Baineann siad úsáid as cásanna tarraingteacha ón tsaol áitiúil le cuidiú le daltaí a scileanna uimhearthachta a fhorbairt. Tá creatlaí teagaisc ar fáil do mhúinteoirí le cur leis an fhoghlaim agus lena dhéanamh níos suimiúla agus níos éifeachtaí d’fhoghlaimeoirí. Tá na nótaí teagaisc ar fáil sna comhaid Bhéarla agus tá acmhainní an dalta ar fáil i nGaeilge chomh maith.

Areas of Learning

Mathematics and Numeracy