Aspire, Aim & Achieve

Uaillmhian, Aidhm agus Toradh

Tá an tAonad Téamach seo dírithe ar Eochairchéim 2 agus tugtar smaointe agus modhanna suimiúla leis na Cluichí Oilimpeacha agus Parailimpeacha a úsáid mar chomhtheács don fhoghlaim nasctha.

Areas of Learning

Physical Education
Physical Development and Movement