Tusfhuaimeanna

Túsfhuaimeanna

Is sraith bheag leabhrán í seo a chuideoidh le páistí dul i dtaithí ar chuid d'fhuaimeanna na Gaeilge ag tús focal agus iad ag dul i ngleic leis an luathléitheoireacht. Baineann gach leabhrán le túsfhuaim faoi leith agus tá íomhánna gleoite iontu a léiríonn gach focal. Clúdaítear 23 túsfhuaim ar fad, gutaí gairide agus gutaí fada san áireamh.

Chomh maith leis na leabhráin iad féin, tá sraith póstaer ann le tacú leis an phlé ar na túsfhuaimeanna, agus tacar splanc-chártaí is féidir a ghreamú de na póstaeir nó a úsáid le cluichí a imirt

Areas of Learning

Language and Literacy