Treoir_ar_Oideachas_Caidrimh_agus_Gneasachta_Primary

Treoir ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta

Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (RSE): Bhunscoileanna Treoir Leasaithe

Tá CCEA, an Chomhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnaithe, i ndiaidh treoir leasaithe a fhoilsiú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (RSE) do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna i dTuaisceart Éireann.

Rinneadh an treoir leasaithe a uasdátú le freagairt do reachtaíocht nua, dul chun cinn sa teicneolaíocht agus athruithe sa tsochaí, a théann i bhfeidhm ar an dóigh ar féidir le scoileanna plé go héifeachtach leis na ceisteanna leochaileacha seo.

Cuireann an treoir nua síos ar na ceisteanna reatha agus beidh sí úsáideach nuair atá an dóigh ar cheart tabhairt faoi na ceisteanna tábhachtacha seosna scoileanna á plé . Cuideoidh sí fosta le scoileanna polasaí éifeachtach a chruthú don RSE agus cuideoidh sí le príomhoidí agus múinteoirí agus iad ag bainistiú cásanna a d’fhéadfadh a bheith dúshlánach.

Tá níos mó foinsí eolais sa treoir chomh maith leis na fáthanna atá leis na hathruithe ar an treoir a bhí ann roimhe ar RSE.