TEANGA na nAistí

TEANGA na nAistí

On this page

Is áis é seo a thacaíonn le daltaí Eochairchéim 3 / 4 agus iad i mbun aistí a scríobh. Tá spléach-chárta ann don dalta agus póstaer don tseomra ranga ina moltar, mar shampla, dóigheanna éasgúla le tús a chur le habairtí agus nathanna teanga/frásaí úsáideacha is féidir a úsáid in aistí.

Areas of Learning

Language and Literacy