Tascanna Ceannoscailte

Tascanna Ceannoscailte: Mata a fhiosrú agus a phlé

Intreoir

Cad é is tasc ceannoscailte ann?

Spreagann ceisteanna smaointeoireacht. Le cur le scileanna smaointeoireachta ár ndaltaí, caithfimid ceisteanna níos fearr a chur orthu. Cén sórt ceisteanna a úsáideann tú sa seomra ranga? D’fhéadfadh na ceisteanna sin a bheith druidte nó oscailte. Baintear úsáid as ceisteanna druidte le heolas nó tuiscint a fháil ar fhíricí. Ní bhíonn ach freagra ceart amháin ar cheist dhruidte. Ní bhíonn mórán cruthaitheachta de dhíth, agus de ghnáth, bíonn ar dhaltaí an freagra ‘ceart’ a aimsiú le gur féidir a dtuiscint ar fhíricí a mheas.

Areas of Learning

Mathematics and Numeracy