elsewhere on ccea.org.uk

Taisce Tuisceana

Taisce Tuisceana

On this page

Is áis léamhthuisceana é Taisce Tuisceana atá ag teacht leis na teoiricí agus leis an chleachtas is fearr sa léamhthuiscint. Tugann sé deis ar leith do mhúinteoirí in earnáil na Gaelscolaíochta scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus cur le stór focal na ndaltaí ag an am chéanna.

  • Tá Taisce Tuisceana (Sraith 1) dírithe ar dhaltaí Eochairchéim 1. Tá 3 bhosca ar fad ann agus tá 25 cárta i ngach bosca.
  • Tá Taisce Tuisceana (Sraith 2) dírithe ar dhaltaí Eochairchéim 2 agus tá bosca amháin ann ina bhfuil 30 cárta.

Tá réimse d’ábhair spreagúla sa dá phacáiste, idir fhicsean agus neamhfhicsean, chomh maith le cineálacha éagsúla téacsanna amhail dánta, scéalta, finscéalta, r-phoist, dialanna agus tuairiscí.

Sraith 1

Taisce Tuisceana: Bosca 1 Cárta Dalta (Asal)

Cárta Dalta 1-5:

Bosca 1 Cárta Dalta 1: Lá sneachta
Bosca 1 Cárta Dalta 2: An tEarrach
Bosca 1 Cárta Dalta 3: An Samhradh
Bosca 1 Cárta Dalta 4: An Fear Dóiteáin
Bosca 1 Cárta Dalta 5: Liam an Liathróid

Cárta Dalta 6-10:

Bosca 1 Cárta Dalta 6: An tOchtapas Óg
Bosca 1 Cárta Dalta 7: Síog na bhFiacla
Bosca 1 Cárta Dalta 8: Na Síoga
Bosca 1 Cárta Dalta 8: Clós na scoile
Bosca 1 Cárta Dalta 10: An Dochtúir

Cárta Dalta 11-15:

Bosca 1 Cárta Dalta 11: An Bháisteach
Bosca 1 Cárta Dalta 12: Fluich Báite
Bosca 1 Cárta Dalta 13: An Maor Tráchta Scoile
Bosca 1 Cárta Dalta 14: Oíche Shamhna
Bosca 1 Cárta Dalta 15: An Trá

Cárta Dalta 16-20:

Bosca 1 Cárta Dalta 16: Mo Chairde
Bosca 1 Cárta Dalta 17: An Nollaig
Bosca 1 Cárta Dalta 18: Coinín na Cásca
Bosca 1 Cárta Dalta 19: Ainmhithe sa Choill
Bosca 1 Cárta Dalta 20: Mé Féin

Cárta Dalta 21-25:

Bosca 1 Cárta Dalta 21: Lá Fhéile Vailintín
Bosca 1 Cárta Dalta 22: Lá Breithe Sona Duit
Bosca 1 Cárta Dalta 23: An Feirmeoir
Bosca 1 Cárta Dalta 24: Mo Theach
Bosca 1 Cárta Dalta 25: Peata Róisín

Taisce Tuisceana: Bosca 2 Cárta Dalta (Béar)

Cárta Dalta 1-5:

Bosca 2 Cárta Dalta 1: Mo Dhaideo
Bosca 2 Cárta Dalta 2: Lá Spóirt
Bosca 2 Cárta Dalta 3: Madra sa Chlós
Bosca 2 Cárta Dalta 4: An Sneachta
Bosca 2 Cárta Dalta 5: Iasc Pheadair

Cárta Dalta 6-10:

Bosca 2 Cárta Dalta 6: Oilí Ollphéist
Bosca 2 Cárta Dalta 7: An Eala
Bosca 2 Cárta Dalta 8: An Fháinleog
Bosca 2 Cárta Dalta 8: Turas chuig an Zú
Bosca 2 Cárta Dalta 10: An frog

Cárta Dalta 11-15:

Bosca 2 Cárta Dalta 11: Bí sláintiúil
Bosca 2 Cárta Dalta 12: Lusanna gréine
Bosca 2 Cárta Dalta 13: An seilide
Bosca 2 Cárta Dalta 14: An phiongain
Bosca 2 Cárta Dalta 15: Dialann Aisling

Cárta Dalta 16-20:

Bosca 2 Cárta Dalta 16: An bhumbóg
Bosca 2 Cárta Dalta 17: An tUlchabhán
Bosca 2 Cárta Dalta 18: Turas chuig an iarsmalann
Bosca 2 Cárta Dalta 19: An Oíche
Bosca 2 Cárta Dalta 20: Cú Chulainn

Cárta Dalta 21-25:

Bosca 2 Cárta Dalta 21: Anois agus fadó – carranna
Bosca 2 Cárta Dalta 22: Oisín agus Niamh
Bosca 2 Cárta Dalta 23: Lá Fhéile Stiofáin
Bosca 2 Cárta Dalta 24: Anois agus fadó
Bosca 2 Cárta Dalta 25: Scoileanna fadó

Taisce Tuisceana: Bosca 3 Cárta Dalta (Caora)

Cárta Dalta 1-5:

Bosca 3 Cárta Dalta 1: Tuairisc Scoile
Bosca 3 Cárta Dalta 2: Ar Scoil
Bosca 3 Cárta Dalta 3: Saolré an Fhéileacáin
Bosca 3 Cárta Dalta 4: Torann
Bosca 3 Cárta Dalta 5: Pancóga

Cárta Dalta 6-10:

Bosca 3 Cárta Dalta 6: An Aimsir in Éirinn
Bosca 3 Cárta Dalta 7: Uisce
Bosca 3 Cárta Dalta 8: Clann Lir
Bosca 3 Cárta Dalta 8: An tÚllord
Bosca 3 Cárta Dalta 10: An Geimhreadh

Cárta Dalta 11-15:

Bosca 3 Cárta Dalta 11: Deilfeanna
Bosca 3 Cárta Dalta 12: Na Plainéid
Bosca 3 Cárta Dalta 13: Imithe!
Bosca 3 Cárta Dalta 14: Naomh Pádraig
Bosca 3 Cárta Dalta 15: An Ghrian

Cárta Dalta 16-20:

Bosca 3 Cárta Dalta 16: An Fómhar
Bosca 3 Cárta Dalta 17: Mo Laethanta Saoire
Bosca 3 Cárta Dalta 18: An Cluiche Ceannais
Bosca 3 Cárta Dalta 19: ÚFÓanna
Bosca 3 Cárta Dalta 20: An Fia Rua

Cárta Dalta 21-25:

Bosca 3 Cárta Dalta 21: Naomh Colm Cille
Bosca 3 Cárta Dalta 22: Naomh Bríd
Bosca 3 Cárta Dalta 23: Fionn Mac Cumhaill agus an Bradán Feasa
Bosca 3 Cárta Dalta 24: An Titanic
Bosca 3 Cárta Dalta 25: An Ghealach

Sraith 2

Taisce Tuisceana: Bosca 4 Cárta Dalta (Dobhareach)

Cárta Dalta 1-5:

Bosca 4 Cárta Dalta 1: An Scoil Nua
Bosca 4 Cárta Dalta 2: An Dódó
Bosca 4 Cárta Dalta 3: An Túr Eiffel
Bosca 4 Cárta Dalta 4: Bóna an Madadh Faire
Bosca 4 Cárta Dalta 5: Timpiste sa choill

Cárta Dalta 6-10:

Bosca 4 Cárta Dalta 6: Ant agus Dec
Bosca 4 Cárta Dalta 7: Walt Disney
Bosca 4 Cárta Dalta 8: An Dragan i Loch na Séad
Bosca 4 Cárta Dalta 8: An Lusitania – Tubaiste ar an bhFarraige Mhór
Bosca 4 Cárta Dalta 10: Emelia Earhart

Cárta Dalta 11-15:

Bosca 4 Cárta Dalta 11: Na Díneasáir
Bosca 4 Cárta Dalta 12: Siopa Lorcáin
Bosca 4 Cárta Dalta 13: An Corp
Bosca 4 Cárta Dalta 14: Hans Christian Anderson
Bosca 4 Cárta Dalta 15: An tOllphanda

Cárta Dalta 16-20:

Bosca 4 Cárta Dalta 16: Robáil i lár na Cathrach
Bosca 4 Cárta Dalta 17: Na Pirimidí
Bosca 4 Cárta Dalta 18: Geimhriú
Bosca 4 Cárta Dalta 19: Mo Gheansaí Spóirt
Bosca 4 Cárta Dalta 20: Bulaíocht

Cárta Dalta 21-25:

Bosca 4 Cárta Dalta 21: Deirdre agus Naoise
Bosca 4 Cárta Dalta 22: Balor na Súile Nimhe
Bosca 4 Cárta Dalta 23: Litir ghearáin chuig Daidí na Nollag
Bosca 4 Cárta Dalta 24: Lá Spóirt
Bosca 4 Cárta Dalta 25: Obair Bhaile

Cárta Dalta 26-30:

Bosca 4 Cárta Dalta 26: Bóna An Moncaí Fadsrónach
Bosca 4 Cárta Dalta 27: An Fear nár shiúil ar an nGealach!
Bosca 4 Cárta Dalta 28: An Imirce sa Dúlra
Bosca 4 Cárta Dalta 29: Naomh Pádraig agus an tSeamróg
Bosca 4 Cárta Dalta 30: Na Lochlannaigh in Éirinn

Taisce Tuisceana: Bosca 5 Cárta Dalta (Eilifint)

Cárta Dalta 1-5:

Bosca 5 Cárta Dalta 1: Ag Tosú ar an Scoil Nua
Bosca 5 Cárta Dalta 2: Medusa
Bosca 5 Cárta Dalta 3: Anne Frank
Bosca 5 Cárta Dalta 4: An Baile gan Dath
Bosca 5 Cárta Dalta 5: Balla Mór na Síne

Cárta Dalta 6-10:

Bosca 5 Cárta Dalta 6: Roald Dahl
Bosca 5 Cárta Dalta 7: Ainmhithe
Bosca 5 Cárta Dalta 8: Seosamh Máire Pluincéid agus Grace Gifford
Bosca 5 Cárta Dalta 8: Páirc an Chrócaigh
Bosca 5 Cárta Dalta 10: Críostóir Columbas

Cárta Dalta 11-15:

Bosca 5 Cárta Dalta 11: Na Cluichí Oilimpeacha
Bosca 5 Cárta Dalta 12: Ernest Shackleton – Taiscéalaí
Bosca 5 Cárta Dalta 13: Triantán Bheirmiúda
Bosca 5 Cárta Dalta 14: Vincent Van Gogh
Bosca 5 Cárta Dalta 15: Canáil Phanama

Cárta Dalta 16-20:

Bosca 5 Cárta Dalta 16: Trasphlandú Croí
Bosca 5 Cárta Dalta 17: Bolcáin
Bosca 5 Cárta Dalta 18: Rosa Parks
Bosca 5 Cárta Dalta 19: Leonardo Da Vinci
Bosca 5 Cárta Dalta 20: Monsarat – an tOileán Gaelach

Cárta Dalta 21-25:

Bosca 5 Cárta Dalta 21: Marie Curie
Bosca 5 Cárta Dalta 22: Sliabh Everest
Bosca 5 Cárta Dalta 23: Nelson Mandela
Bosca 5 Cárta Dalta 24: Uluru agus Bundúchasaigh na hAstráile
Bosca 5 Cárta Dalta 25: An Timpeallacht

Areas of Learning

Language and Literacy