Straitéisí Molta le haghaidh Feabhsúchán Deacrachtaí sa Léitheoireacht

Straitéisí Molta le haghaidh Feabhsúchán Deacrachtaí sa Léitheoireacht

Cuirtear síos ar 10 straitéis san áis seo is féidir le múinteoirí a úsáid le tabhairt faoi dheacrachtaí sa léitheoireacht.

Areas of Learning

Language and Literacy