Snas ar Scéal

Snas ar Scéal

Is áis bheag shimplí é Snas ar Scéal a bhfuil féidearthachtaí móra ag baint leis! Is é is aidhm don áis páistí a spreagadh le bheith ag smaoineamh ar roghanna eile agus ar dhóigheanna eile lena gcuid smaointe a chur in iúl agus iad i mbun scríbhneoireachta. Tá idir áiseanna clóite agus chluichí idirghníomhacha Snas ar Scéal ar fáil anseo.

Amharc ar Fhíseán Snas ar Scéal

Taispeánann Risteard Mac Daibhéid, a d’fhorbair agus a thriail Snas ar Scéal ar son CCEA, an dóigh ar féidir an áis a úsáid sa tseomra ranga. Labhraíonn Risteard ar a thaithí féin ar an áis agus ar na buntáistí a bhaineann léi.

Areas of Learning

Language and Literacy