Séideán_Sí

Séideán Sí

Tá raon áiseanna agus gníomhaíochtaí digiteacha ar fáil ar an suíomh seo atá bunaithe ar a bhfuil ar fáil cheana sa chlár clóite agus ar forbairt iad ar ghnéithe ar leith den chlár sin.

Cruthaíodh an t-ábhar spreagúil seo chun cur ar chumas páistí forbairt a dhéanamh ar na scileanna teanga atá foghlamtha acu. Tá sé bunaithe ar an gcur chuige cumarsáideach agus déantar comhtháthú ann ar na trí shnáithe: teanga ó bhéal, léitheoireacht agus scríbhneoireacht.

Areas of Learning

Language and Literacy