Scileanna agus Ábaltachtaí

Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta: Gníomhaíochtaí Tacaíochta SRO

Is samplaí iad seo de na cineálacha gníomhaíochtaí a bheidh in úsáid ag múinteoirí sa tseomra ranga. Léiríonn siad an dóigh ar féidir gnáthghníomhaíochtaí a úsáid le Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta na bhfoghlaimeoirí a fhorbairt.

Baineann an chuid is mó de na gníomhaíochtaí leis an fhíorshaol, rud a fhágann go dtig le foghlaimeoirí naisc a dhéanamh lena saol féin.

Skills and Capabilities

Thinking Skills and Personal Capabilities
Managing Information
Working with Others
Being Creative
Thinking, Problem Solving and Decision Making
Problem Solving
Self-Management
Self-Management (Improving own learning and performance)
Other Skills (at Key Stage 4)
Working with Others (at Key Stage 4)
Problem Solving (at Key Stage 4)
Planning for Skills Development