Developing Communication Skills in Learning for Life and Work

Scileanna Cumarsáide a Fhorbairt in Foghlaim don Saol agus don Obair

Tugtar cuidiú do mhúinteoirí sa leabhrán seo deiseanna fiúntacha a aimsiú le scileanna Cumarsáide na ndaltaí a chur chun cinn tríd an ábhar Foghlaim don Saol agus don Obair. Cuirfidh sé an t-eolas agus na huirlisí ar fáil do mhúinteoirí leis seo a dhéanamh.

Areas of Learning

Learning for Life and Work
Employability

Skills and Capabilities

Cross-Curricular Skills
Communication