Ríomhfhoclóir Matamaitice

Ríomhfhoclóir Matamaitice

Is foclóir ar líne é an Ríomhfhoclóir Matamaitice ina bhfuil sainmhíniú ar théarmaíocht na matamaitice. Tá íomhá nó beochan ann do gach téarma, chomh maith le comhaid fuaime, sampla d’úsáid an téarma, eolas gramadaí, agus liosta de na téarmaí gaolmhara.

Is féidir cuardach a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla agus is féidir cuardach casta a dhéanamh de réir réimse nó aoisghrúpa. Tá téarmaí ann a bhaineann le gach aoisghrúpa, ón Bhonnchéim go dtí Ardleibhéal. Cuirfear leis na hiontrálacha ar bhonn rialta. Mura bhfuil tú ábalta cliceáil ar cheann de na téarmaí gaolmhara faoi láthair, beidh nasc ann amach anseo.

Areas of Learning

Mathematics and Numeracy