Drugaí

Oideachas maidir le Drugaí: Treoir Leasaithe

Tá CCEA, an Chomhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnaithe, i ndiaidh treoir leasaithe a fhoilsiú ar Oideachas maidir le Drugaí do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna i dTuaisceart Éireann.

Rinneadh an treoir leasaithe a uasdátú le freagairt do reachtaíocht nua, dul chun cinn sa teicneolaíocht agus athruithe sa tsochaí, a théann i bhfeidhm ar an dóigh ar féidir le scoileanna plé go héifeachtach leis na ceisteanna leochaileacha seo.

Cuireann an treoir nua síos ar na ceisteanna reatha agus beidh sí úsáideach nuair atá an dóigh ar cheart tabhairt faoi na ceisteanna tábhachtacha seo  sna scoileanna á plé. Cuideoidh sí fosta le scoileanna polasaí éifeachtach a chruthú d’Oideachas maidir le Drugaí agus cuideoidh sí le príomhoidí agus múinteoirí  agus iad ag bainistiú cásanna a d’fhéadfadh a bheith dúshlánach.

Tá níos mó foinsí eolais sa treoir chomh maith leis na fáthanna atá leis na hathruithe ar an treoir a bhí ann roimhe ar Oideachas maidir le Drugaí.