Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta

Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta

Is áis í seo d'fhoghlaimeoirí a bhfuil meándeacrachtaí foghlama acu. Tá idir threoir do mhúinteoirí agus ghníomhaíochtaí do dhaltaí ann. Cuireann an áis leis na riachtanais reachtúla d'Oideachas le haghaidh infhostaitheachta.

Areas of Learning

Learning for Life and Work