Na Scileanna Traschuraclaim a Mheasunu

Na Scileanna Traschuraclaim a Mheasúnú

CCEA offer a diverse selection of online courses ranging from teacher training, examiner support to student development. These courses offer you the opportunity to study wherever you are located and in your own time.

Tá oiliúint ar fáil sa chúrsa seo do mhúinteoirí Rang 1-7 ar na Leibhéil de Dhul Chun Cinn sa Chumarsáid, in Úsáid na Matamaitice agus in Úsáid TFC.

Skills and Capabilities

Cross-Curricular Skills
Communication
Using Mathematics
Using ICT
Using ICT (Higher Level)