elsewhere on ccea.org.uk

PREREQUISITE_SKILL

Na Scileanna Réamhriachtanacha

On this page

Is acmhainn mheasúnaithe neamhreachtúil iad na Scileanna Réamhriachtanacha le tacú le múinteoirí agus le cúntóirí ranga. Is i dtreo Leibhéal 1 sna Scileanna Traschuraclaim (Cumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC) atá na scileanna a bhfuil cur síos orthu san áis. Cuireann na Scileanna Réamhriachtanacha creatlach leathan chuimsitheach ar fáil don mheasúnú, creatlach ina bhfuil aois, cumas cognaíoch, deacrachtaí foghlama agus riachtanais chasta shuntasacha eile curtha san áireamh.

Tá na riachtanais, a bhfuil cur síos orthu sna Scileanna Réamhriachtanacha, ag teacht leis na Leibhéil de Dhul Chun Cinn príomhshrutha don Chumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC. Tá cúig réimse scileanna ann, ó Taithí (S1) go Daingniú (S5). I ngach ceann de na réimsí scileanna, is féidir dul chun cinn a léiriú trí bhogadh tríd na scileanna. Léirítear dul chun cinn de réir mar a thagann laghdú ar an tacaíocht ó dhaoine fásta chomh maith.