Levels of Progression Using ICT

Na Leibhéil de Dhul Chun Cinn in Úsáid TFC

Tá na Leibhéil de Dhul Chun Cinn leagtha amach i ráitis a léiríonn an méid a ‘thig le daltaí’ a dhéanamh. Leagtar amach iontu na caighdeáin a bhfuiltear ag súil leo i dtaca le cumas daltaí in Úsáid TFC. Is féidir go mbeidh siad ina gcuidiú ag múinteoirí breithiúnais a dhéanamh ar na leibhéil ag a bhfuil daltaí ag obair agus is treoir dul chun cinn iad don scil seo.

Tá ráitis dul chun cinn ann do gach ceann de na 5 Riachtanas. Is ionann na 5 Riachtanas agus riachtanais an churaclaim maidir le hÚsáid TFC.

Is iad seo a leanas na leibhéil ionchais faoi dheireadh gach eochairchéime:

  • Eochairchéim 1: Leibhéal 2;
  • Eochairchéim 2: Leibhéal 4; agus
  • Eochairchéim 3: Leibhéal 5.

Skills and Capabilities

Cross-Curricular Skills
Using ICT