Na Dodai

Na Dódaí

On this page

Forbraíodh na háiseanna ar an leathanach seo le húsáid in éineacht le Sraith 1 agus 2 den chlár teilifíse Na Dódaí, atá dírithe ar pháistí 3 go 5 bliana d’aois.

Cuirtear síos ar ghníomhaíochtaí molta atá ag teacht leis na cláir agus a chuirfidh go mór le forbairt teanga i nGaelscoileanna.

Tá téamaí i ngach clár a bhaineann le saol laethúil na bpáistí a phléitear trí cheol, scéalta, comhrá, súgradh agus gluaiseacht.

Tá teanga shoiléir in úsáid ag na carachtair agus tá aird ar leith ar an athrá, ar mhinicíocht focal agus ar fhrásaí cuí a bhaineann le saol na naíscoile agus le tús na bunscoile.

Areas of Learning

The Arts
Physical Development and Movement