Mol Mata

Mol Mata

Uirlis Uimhirmheá

On this page

Dearadh Uirlis Uimhirmheá Mol Mata chun deis a thabhairt do dhaltaí agus do mhúinteoirí gníomhaíochtaí a bhaineann le huimhreas agus meáchan a chruthú agus a dhéanamh. Is féidir scála nó uimhirmheá a úsáid.

Nuair a roghnaíonn tú an scála seo, beidh an cnaipe seo ar lasadh. Is féidir leat meáchain dhifriúla a chur ar an scála. Léiríonn siombailí sa lár go bhfuil meáchan amháin níos troime ná ceann eile nó go bhfuil an meáchan céanna iontu. Tá an meáchan bán ar fáil chomh maith. Is féidir leat do luach féin a scríobh isteach anseo.

Nuair a bhaineann tú úsáid as an uimhirmheá, is féidir na luachanna is mó a bheidh le feiceáil a roghnú. Is féidir líon na spásanna do na meáchain chrochta ar an uimhirmheá nó is féidir líon randamach d’uimhreacha a roghnú. Cuireann tú na meáchain ar an uimhirmheá lena chothromú. Léiríonn na siombailí i lár na huimhirmheá go bhfuil luach amháin níos mó ná níos lú ná ceann eile nó cothrom leis.