Mol Mata

Mol Mata

Uirlis Uimhirlíne

On this page

Dearadh Uirlis Uimhirlíne Mol Mata chun ligean do dhaltaí agus do mhúinteoirí fadbhanna mata a réiteach agus fiosrúcháin a dhéanamh le huimhirlínte agus le bataí cuntais in úsáid.

Is féidir uimhirlínte nó bataí cuntais / comhairimh a chruthú a thaispeánann slánuimhreacha, uimhreacha deachúlacha nó uimhreacha diúltacha. Is féidir gach luach nó cuid de na luachanna a thaispeáint agus saigheada a úsáid chun aird a dhíriú ar uimhreacha ar leith.