Mol Mata

Mol Mata

Gníomhaíochtaí CCEA

Sa chuid seo den tsuíomh tá rochtain ar bhanc Gníomhaíochtaí Tairseach Íseal Buaicphointe Ard. Dearadh iad chun tacú le daltaí scileanna fadhbréitigh agus fiosrúcháin a fhorbairt chomh maith le forbairt teanga sa mhatamaitic.

 Tá na gníomhaíochtaí roinnte ina gceithre chatagóir (féach thíos) agus déantar difreáil le torthaí difriúla ag an choirnéal íochtar ar chlé:

  • Anann – le húsáid sna luathbhlianta
  • Silíní – le húsáid sna blianta láir
  • Fíonchaora – le húsáid sna blianta láir / uachtair
  • Mealbhacán Uisce – le húsáid sna bhlianta uachtair

Is féidir scagadh a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí de réir ghné den mhata, uirlis chuí ar líne, nasc traschuraclaim nó eochairfhocal.