Talk Money, Talk Maths

Luaigh Airgead, Déan Mata

Baineann Luaigh Airgead, Déan Mata úsáid as ceithre fhíorchás sa tsaol (fóin phóca, turais scoile, baincéireacht agus ríomhairí) chun tacú le foghlaim agus teagasc na matamaitice agus san am chéanna cuirfidh sé le feasacht daoine óga ar mhórcheisteanna airgeadais.

Areas of Learning

Mathematics and Numeracy
Mathematics (with Financial Capability)