Literacy for KS3

Litearthacht d’Eochairchéim 3

Tá na haonaid litearthachta seo dírithe ar fhoghlaimeoiri Eochairchéim 3 a bhfuil deacrachtaí cognaíocha orthu. Tá cásanna spraíúla in úsáid bunaithe ar an tsaol áitiúil, idir nua-aimseartha agus stairiúil le scileanna litearthachta a fhorbairt. Cuireann siad creatlaí teagaisc ar fáil do mhúinteoirí le cur leis an fhoghlaim agus lena dhéanamh níos suimiúla, níos bríomhaire agus níos éifeachtaí d’fhoghlaimeoirí.

Intreoir

Is cur chuige cuimsitheach é an il-litearthacht ar an litearthacht. Tá leathnú ar an tsainmhíniú traidisiúnta den litearthacht le go mbeidh tuiscint ar gach sórt téacs priontáilte, fuaim, eolas gothaí agus spásúil agus an cumas le naisc téacs a dhéanamh. Is minic nach mbíonn an téacs líneach agus bíonn íomhánna, fuaim agus físeáin ceangailte leis. Bíonn réimse scileanna níos leithne de dhíth ar fhoghlaimeoirí an lae inniu le go mbeidh siad ábalta teicneolaíochtaí a chuimsiú a bhíonn ag athrú an t-am ar fad.

    Areas of Learning

    Language and Literacy