Interactive Levels of Progression

Leibhéil Idirghníomhacha de Dhul Chun Cinn

Tá áis idirghníomhach nua cruthaithe againn do na Leibhéil de Dhul Chun Chinn sa Chumarsáid, a chuimsíonn na heochairchéimeanna uilig: RSO, Bonnchéim agus Eochairchéimeanna 1, 2 agus 3. Tugann sé na Leibhéil de Dhul Chun Cinn, na doiciméid shínte agus na Ready Reckoners le chéile i gcóras ina bhfuil nascleanúint furasta a dhéanamh.

Tá an áis deartha le dul chun cinn a lántacú. Is féidir le múinteoirí cinneadh a dhéanamh ar an mhodh, riachtanas a roghnú agus an rogha acu bogadh idir an raon iomlán de leibhéil ó na Q Scileanna ar aghaidh go Leibhéal 7, nó leibhéil ar leith a roghnú le díriú air. Chomh maith leis sin is féidir le múinteoirí amharc ar thascanna agus samplaí bainteacha atá nasctha leis an riachtanas a roghnaigh siad.

Skills and Capabilities

Skills and Capabilities
Cross-Curricular Skills
Communication
Thinking Skills and Personal Capabilities
Managing Information
Working with Others
Being Creative
Thinking, Problem Solving and Decision Making
Problem Solving
Self-Management
Self-Management (Improving own learning and performance)