Myths Legends

Leabhair Sheanchais

Athchló ar shraith seanchais de chuid Bhunscoil Phobal Feirste atá anseo. Leabhair Sheanchais a thug muid ar an chnuasach seo de scéalta na ndaoine, ó thíortha éagsúla. Bainfidh na daltaí idir shult agus phléisiúir as na scéalta gairide seo a léamh agus as an tsaibhreas teanga atá le léamh iontu a phlé. Is féidir na leabhair a léamh anseo ar líne, nó éisteacht leo.

Areas of Learning

Language and Literacy