Supporting Learning

Foghlaim sa bhaile — Iar-bhunscoileanna

Áiseanna do na hiar-bhunscoileanna/Post-Primary Irish-Medium Resources

Seo liosta áiseanna a d’fhéadfadh cuidiú le tuismitheoirí agus múinteoirí/cúramóirí fad agus atá scoileanna Thuaisceart Éireann nach mór druidte agus mórchuid na ndaltaí iar-bhunscoile sa bhaile.

Don chuid is mó dearadh áiseanna CCEA le húsáid i gcomhthéacs ina bhfuil an múinteoir ag soláthar an Churaclaim sa scoil agus is fíor sin do na háiseanna thíos. Ach thiocfadh an rogha seo áiseanna a úsáid nó a chur in oiriúint le go dtig le daltaí iar-bhunscoile úsáid a bhaint astu sa bhaile.


While schools in Northern Ireland are closed to most pupils, this list of resources in Irish may be helpful for schools and parents/carers of post-primary pupils at home.

Most CCEA materials are designed for teachers delivering the Northern Ireland Curriculum in schools, including the ones listed below. However, we have selected these resources as they include many activities that can be adapted to use at home with post-primary pupils

Leabhráin téacsleabhar/textbook brochures

EC3 – Gaeilge/KS3 – Irish

EC3 – léitheoireacht/KS3 - reading

Áiseanna eile/Other resources

Suíomhanna eile - samplaí/Other sites