Cross-Curricular Using ICT Activities

Gníomhaíochtaí Traschuraclaim in Úsáid TFC

Tá gníomhaíochtaí teagaisc, foghlama agus measúnaithe TFC, atá saor ó chomhthéacs, cruthaithe againn d’Eochairchéim 3. Thig leo bheith mar chuid den topaic ábhair a oireann do do scéim oibre.

Tugann na gníomhaíochtaí treoir do mhúinteoirí agus do dhaltaí maidir le próiseas i bpleanáil, déanamh agus athbhreithniú. Tá siad idirdhealaithe sa dóigh go mbeadh deis ag na daltaí uilig a ndícheall a dhéanamh.

Thig le múinteoirí na gníomhaíochtaí seo a úsáid le measúnú a dhéanamh ar chumas na ndaltaí in Úsáid TFC.

Skills and Capabilities

Cross-Curricular Skills
Using ICT