Forbairt na litearthachta agus straiteisf luath-idirghabhala i nGaelscoileanna

Forbairt na litearthachta agus straitéisí luath-idirghabhála i nGaelscoileanna

An Dr Gabrielle Nig Uidhir, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, a scríobh an lámhleabhar seo mar chuid den tionscadal ar athfhorbairt InCAS do scoileanna lánGhaeilge, a stiúir an Dr. James Connolly.

Cuirtear na moltaí i láthair mar áis a chuideoidh le múinteoirí straitéisí idirghabhála a phleanáil.

Areas of Learning

Language and Literacy