Fonn le Filíocht

Fonn le Filíocht

Tá dánta éagsúla sa leabhrán seo leis an fhilíocht a chur chun cinn in Eochairchéim 1 agus 2. Cé go bhfuil na dánta leagtha amach de réir eochairchéime, thig leis an mhúinteoir dán a roghnú mar a oireann dá rang féin. Tá gníomhaíochtaí a bhaineann le téamaí, teanga agus na healaíona luaite faoi gach dán sa dóigh gur féidir leis an mhúinteoir na dánta a nascadh leis an phleanáil agus leis an teagasc sa tseomra ranga.

Areas of Learning

Language and Literacy