Learning Through Play

Foghlaim Tríd an Súgradh sna Luathbhlianta

Ba é an Early Years Interboard Panel a thiomsaigh an leabhrán seo mar fhreagairt ar iarratais ó chleachtóirí i suíomhanna Luathbhlianta le treoir a fháil ar an dul chun cinn sa tsúgradh. Tá an mhodheolaíocht agus an dul chun cinn a mholtar sa cháipéis seo fóirsteanach don Bhonnchéim. Is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as an áis mar thúsphointe agus iad ag pleanáil don tsúgradh.

Areas of Learning

The Arts
Physical Development and Movement
Mathematics and Numeracy
Language and Literacy
The World Around Us

Skills and Capabilities

Thinking Skills and Personal Capabilities
Working with Others
Self-Management