Fios Fuaimeanna

Fios Fuaimeanna

Tá Fios Fuaimeanna ag tacú leis an phróiseas teagaisc agus foghlama maidir le fuaimeanna na gconsan a aithint mar aon le feasacht fóineolaíochta a fhorbairt. Is sraith póstaer atá ann a chuideoidh le páistí dul i dtaithí ar fhuaimeanna chonsain na Gaeilge ag tús focal agus iad ag dul i ngleic leis an chéim thosaigh i bpróiseas foghlama teanga agus litearthachta sa Bhonnchéim. Sa phacáiste seo, déantar iarracht deis a thabhairt do mhúinteoirí páistí a spreagadh le túschonsain, fuaimeanna agus patrúin a théann le focail a fhiosrú mar chéad chéim i dtreo litreacha a thuiscint. Tá sraith focal ar gach póstaer a bhaineann le consan ar leith. Cuirtear na focail i láthair sna póstaeir mar íomhánna agus iad comhcheangailte le chéile mar chuid de théama ar leith, mar shampla Páistí sa Pháirc agus An Bóthar Buí. Baineann cuid de na póstaeir le consan amháin agus tá póstaeir eile ann a bhfuil meascán consan iontu. Tá na focail ábhartha ar fáil ar chúl na bpóstaer agus thig leis an mhúinteoir na focail seo a úsáid leis na túsfhuaimeanna a mhúineadh.