Eacnamaíocht Bhaile: Bia agus Cothú Hodder

Eacnamaíocht Bhaile: Bia agus Cothú - Hodder Education

Díríonn na caibidlí seo ar thopaicí ar leith chun tacú le foghlaim agus teagasc in Bia agus Cothú TGMO (GCSE). Taobh istigh de gach caibidil tá cuspóirí foghlama, faisnéis riachtanach ar an ábhar, gníomhaíochtaí atá deartha le comhrá a spreagadh, ceisteanna athbhreithnithe agus sainmhínithe ar na heochairfhocail. Chomh maith leis sin, tá gluais ag cúl an leabhráin chun cuidiú le sealbhú teanga agus téarmaíochta le linn ceachtanna.

Ní féidir cuid ar bith den chaibidil seo a athfhoilsiú ná a dháileadh ar dhóigh ar bith gan cead a fháil roimh ré ó CCEA.

Areas of Learning

Learning for Life and Work
Home Economics

Skills and Capabilities

Thinking Skills and Personal Capabilities
Problem Solving
Self-Management
Other Skills (at Key Stage 4)
Working with Others (at Key Stage 4)
Problem Solving (at Key Stage 4)