Draíocht le Drámaíocht

Draíocht le Drámaíocht

Tá Draíocht le Drámaíocht dírithe ar an dóigh le drámaíocht a chur chun cinn i ngaelscoileanna. Tugtar léargas don mhúinteoir ar an téarmaíocht chuí drámaíochta agus ar an dóigh ar féidir an téarmaíocht sin a nascadh leis an phleanáil. Tá 6 dhráma ar fad san fhillteán – dhá cheann do gach eochairchéim. Cuirtear síos ar chúlra na ndrámaí, na carachtair, na hamhráin agus an dóigh ar féidir iad a léiriú. Tá áiseanna breise ann do na múinteoirí leis an obair a dhaingniú.