Draíocht le Drámaíocht

Draíocht le Drámaíocht

Is uirlis iontach í an drámaíocht le réimse leathan scileanna a fhorbairt. Tá ról ar leith ag an drámaíocht i nGaelscoileanna ó thaobh sealbhú agus forbairt teanga de.

Moltar drámaí san áis seo atá foisteanach don Bhonnchéim, Eochairchéim 1 agus Eochairchéim 2.

Cuirtear síos ar straitéisí drámaíochta, tugtar sainmhíniú ar théarmaíocht na drámaíochta agus moltar gníomhaíochtaí ann a léiríonn naisc le réimsí eile foghlama.

Areas of Learning

The Arts
The Arts: Drama