elsewhere on ccea.org.uk

Dean Damhsa Liom

Déan Damhsa Liom

Baineann na háiseanna ar an leathanach seo leis an tsraith teilifíse Déan Damhsa Liom. Is sraith í seo atá dírithe ar ghluaiseachtaí agus damhsa don Bhonnchéim. Rinneadh an tsraith go sainiúil don Ghaelscolaíocht. Tá athrá agus athchleachtadh síos tríd an tsraith le téamaí teanga a dhaingniú a chuideoidh go mór le sealbhú teanga. Tá moltaí i dTreoirleabhar an Mhúinteora faoin dóigh leis an tsraith a úsáid agus le cur léi i suíomh ranga.

Areas of Learning

The Arts
Physical Development and Movement