Cú-Chulainn-–-Beatha-agus-Eachtraí

Cú Chulainn – Beatha agus Eachtraí

Aonad 3: Litearthacht Fhiosrú

Taispeánann an t-aonad seo an dóigh le ‘Cú Chulainn, an tSraith Bheoite’ a úsáid le heolas agus le tuiscint ar litearthacht agus ar theanga ag Eochairchéim 2 a chur chun cinn. Bainfear úsáid as na hábhair san aonad seo le miotas agus finscéal a mhíniú agus le tábhacht na miotas i sochaí na hÉireann a thaispeáint, i gcomparáid le miotas ó chultúir eile, m.sh. na Gréagaigh, na Rómhánaigh agus na Lochlannaigh. Tugtar léargas ar thraidisiún an tseanchais agus ar an Seanchaí (an seanathair, sa tsraith bheoite seo). Is é an sprioc atá ag an aonad staidéir seo ná go scríobhfaidh na daltaí miotais agus finscéalta dá gcuid féin.

Aonad staidéir

San aonad staidéir seo tá:

Pleananna Ceachta agus treoir don mhúinteoir.

Cur i Láthair ar féidir le múinteoirí a íoslódáil agus a úsáid ar chlár bán idirghníomhach a chuimsíonn na príomhphointí a bhaineann le litearthacht.

Bileoga Oibre do dhaltaí le gníomhaíochtaí ina bhfiosraítear struchtúr an scéil, na carachtair agus an bhunchiall a bhí le príomhscéalta na gCeilteach agus le scéalta na gcultúr eile. Tá bileog oibre ar fáil a chuirfidh ar na daltaí miotais dá gcuid féin a chumadh, bunaithe ar charachtair cosúil le Cú Chulainn agus Méabh.