Cód na Gaeilge

Cód na Gaeilge

Seo clár nua fónaice a thógann ar an chlár Fónaic na Gaeilge. Tá gníomhaíochtaí cuí ann do gach bliainghrúpa sa chlár – idir ghníomhaíochtaí fisiciúla agus ghníomhaíochtaí 'peann agus páipéar'. Tá leagan ar leith ann do mhúinteoirí, chomh maith le leabhair shaothair do na daltaí. Tá leabhair bhlianta 2 - 7 ar fáil anois.

Cluichí Cód na Gaeilge

Tá na cluichí thíos forbartha ag CCEA le tacú leis an chlár Cód na Gaeilge. Is féidir iad a imirt anseo nó an aip a fháil saor in aisce ón App Store nó ó Google Play.

Areas of Learning

Language and Literacy