An Clár Luathléitheoireachta Cleite

An Clár Luathléitheoireachta (Cleite)

Tabhair do d’aire gur fearr a oibríonn na cluichí ar na leathanaigh seo ar an bhrabhsálaí idirlín Chrome.

Is toradh ar chomhfhiontar idir CCEA, an tÁisaonad agus COGG na háiseanna atá ar fáil anseo. Dearadh iad le tacú leis an Chlár Luathléitheoireachta a d'fhorbair an tÁisaonad.

Is iad seo a leanas na háiseanna atá ar fáil:

  • Cluichí do pháistí (réimse gníomhaíochtaí ar líne a bhfuil fuaim leo agus atá bunaithe ar na leabhair léitheoireachta)
  • Áiseanna don mhúinteoir
    • Gníomhaíochtaí tacaíochta (leagan PDF de chomhad tacaíochta an mhúinteora)
    • Póstaeir (leagan PDF de na póstaeir a dearadh le tacú leis an chlár)

Is féidir na leabhair léitheoireachta féin a cheannach ón Áisaonad.

Areas of Learning

Language and Literacy