AITHIN agus BAIN DEN PHÁIRC

Chomhtholgadh: Aithin agus Bain Den Pháirc

Foghlaimeoidh tú faoin chomhtholgadh ar an tsuíomh seo. Tabharfaidh daltaí faoin quiz lena fháil amach cá mhéad atá ar eolas acu cheana féin, ansin oibreoidh siad trí na ranna ar fad le cur leis an eolas sin. Tá gníomhaíochtaí éagsúla sa roinn Gníomhaíochtaí Daltaí do dhaltaí ó Eochairchéim 1 go dtí Iar-16, gníomhaíochtaí a dhéanfaidh daingniú ar na príomhtheachtaireachtaí agus na príomhchoincheapa faoin chomhtholgadh.

Areas of Learning

Physical Education