Canaimis

Canaimis

Tá saibhreas ar leith sna hamhráin thraidisiúnta Ghaeilge agus beidh an áis seo ina cuidiú ag múinteoirí cuid de na hamhráin sin a theagasc agus a nascadh leis an fhoghlaim trasna an churaclaim. Taifeadadh páistí ó Ghaelscoileanna éagsúla ag rá na n-amhrán agus is páistí Gaelscoile a rinne an obair ealaíne chomh maith. Tá an leabhrán agus na comhaid fuaime ar fáil ar an leathanach seo.

Amhráin na Bonnchéime (Aois 4 – 6)

Beidh Aonach Amárach – Gaelscoil na bhFál

Audio file

Báidín Fheidhlimidh - Gaelscoil na gCrann

Audio file

Nóra Bheag - Bunscoil Phobal Feirste

Audio file

An raibh tú ar an Charraig? - Gaelscoil na bhFál

Audio file

Trasna na dTonnta - Gaelscoil Aodha Rua

Audio file

Bog Braon don tSeanduine - Gaelscoil Aodha Rua

Audio file

Dilín ó Deamhas - Gaelscoil Neachtain

Audio file

Amhráin Eochairchéim 1 (Aois 6 – 8)

Labhair an Teanga Ghaeilge - Gaelscoil na gCrann

Audio file

An Spailpín Fánach - Scoil an Droichid

Audio file

Peigín Leitir Móir - Gaelscoil Éanna

Audio file

Téir Abhaile Riú - Scoil na Fuiseoige

Audio file

Buachaill ón Éirne - Gaelscoil Neachtain

Audio file

A Stór, a Stór, a Ghrá - Bunscoil Mhuire agus Phádraig

Audio file

Óró, Sé do Bheatha ‘Bhaile! - Gaelscoil Éanna

Audio file

Amhráin Eochairchéim 2 (Aois 8 –11)

Tá mo Chleamhnas Déanta - Bunscoil an tSléibhe Dhuibh

Audio file

Mo Chailín Rua – Bunscoil Phobal Feirste

Audio file

Dúlamán - Scoil na Fuiseoige

Audio file

An Mhaighdean Mhara - Gaelscoil Neachtain

Audio file

Thugamar Féin an Samhradh Linn - Bunscoil Mhuire agus Phádraig

Audio file

Thugamar Féin an Samhradh Linn - Bunscoil Mhuire agus Phádraig

Audio file

Areas of Learning

The Arts
The Arts: Music