Developing Fundamental Movement Skills

Bunscileanna Gluaiseachta a fhorbairt

Is é an aidhm áta leis an áis seo tacú le múinteoirí agus le cúntóirí Forbairt Fhisiceach sa Bhonnchéim a phleanáil, a theagasc agus a mheasúnú de réir Churaclam Thuaisceart Éireann. Clúdaítear forbairt Bunscileanna Gluaiseachta (BSG) na bpáistí ann. Cuirtear béim ar an tábhacht a bhaineann le foghlaim na bpáistí a nascadh agus tá samplaí ann de na dóigheanna ar féidir an fhoghlaim a nascadh thar réimse comhthéacsanna.

Related Stages

Areas of Learning

Physical Development and Movement