REconciliation: Working with Difference

AthmhuinTeaRas: Ag plé le Éagsúlacht

Luaitear an Chlaontacht, an Seicteachas agus an tAthmhuintearas mar ábhair teagaisc sa Chroíshiollabas don Teagasc Reiligiúin d'Eochairchéim 3, faoi Cuspóir Foghlama 3 – An Mhoráltacht.

Rinneadh an acmhainn seo a fhorbairt le cuidiú leat dul i ngleic leis na hábhair seo ó thaobh Teagasc Reiligiúin de. Trí na ceisteanna a scagadh trí mheán scéalta reiligiúnacha agus téacsanna diaga, spreagfar daltaí lena ndearcadh féin ar dhaoine ó chúlraí éagsúla a chíoradh

Bileoga Oibre na nDaltaí – Is bileoga oibre inphriontáilte iad seo atá dírithe ar na daltaí.

Áiseanna don Chlár Bhán Idirghníomhach – Cuireadh roinnt áiseanna ar fáil don chlár bhán idirghníomhach. Is féidir roinnt acu a úsáid ar mhaithe le léiriúchán agus tá cinn eile ann is féidir a úsáid go hidirghníomhach leis na daltaí.

Areas of Learning

Religious Education