Ar Aghaid Leat

Ar Aghaidh Leat (Leabhar 1)

Múinteoirí Amháin

Seo cuid den tsuíomh atá fá choinne múinteoirí amháin, áit ina bhfuil na PDFanna tacaíochta a bhaineann leis na hAonaid éagsúla.

Tá PDF an t-aonad ann. Istigh ann tá treoir don mhúinteoir, cuidiú le cúrsaí gramadaí agus leis na cleachtaí, eolas ar na míreanna digiteacha atá curtha ar fáil le húsáid, srl.

Brúigh ar an chnaipe thíos agus cuir isteach an pasfhocal a tugadh duit.

Ábhar eile do mhúinteoirí

Bain úsáid as an phasfhocal a thug CCEA don scoil le dul isteach sna leathanaigh seo don mhúinteoir

Tacaíocht

Más múinteoir Gaeilge thú nach bhfuil an pasfhocal agat gabh i dteagmháil leis an Cheann Roinne sa scoil.