Ar Aghaid Leat Aonad 9

Ar Aghaidh Leat (Leabhar 1)

Aonad 9

Is cúrsa é Ar Aghaidh Leat atá le teagasc sa tseomra ranga agus an múinteoir ag treorú na ndaltaí. Tá téacsleabhar ag na daltaí agus tá na háiseanna ar an tsuíomh seo le húsáid in aonacht leis an téacsleabhar agus faoi threoir an mhúinteora. Thig le daltaí na háiseanna a úsáid as a stuaim féin, ar ndóigh, le dul siar ar rud éigin i ndiaidh an ranga.

Ceacht 1

Ceacht 1: Mír físe 1 - Rinneadh an físeán a leabú ó chainéal YouTube BLOC TG4:

Níl CCEA freagrach as aon ábhar, fógraíocht ná físeáin atá á gcur chun cinn ar www.youtube.com.

Ceacht 2

Ceacht 3

Ceacht 4