Thematic Units

Aonaid Théamacha ETIM

Is i gcomhar le fostóirí a forbraíodh na hAonaid Théamacha seo a dhíríonn ar Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht (TFC san áireamh) agus Matamaitic. Tá na haonaid ag teacht leis na riachtanais reachtúla do Réimsí Foghlama Churaclam Thuaisceart Éireann, An Domhan Thart Orainn agus Uimhearthacht, go háirithe.

Areas of Learning

Mathematics and Numeracy
The World Around Us

Skills and Capabilities

Thinking Skills and Personal Capabilities
Managing Information
Working with Others
Being Creative
Thinking, Problem Solving and Decision Making
Problem Solving
Self-Management
Self-Management (Improving own learning and performance)