Thematic Units

Aonaid Théamacha

Tá gníomhaíochtaí foghlama agus teagaisc sna haonaid théamacha le cuidiú le múinteoirí gnéithe de Churaclam Thuaisceart Éireann a chlúdach trí thopaic nó téama faoi leith.

Areas of Learning

Religious Education
Personal Development and Mutual Understanding
The World Around Us