A Literary Resource for Pupils and Teachers

Áis Litearthachta do Dhaltaí agus do Mhúinteoirí

Sa phacáiste seo tá sraith de Sheicliostaí Cumarsáide a chlúdaíonn na modhanna Cumarsáide seo a leanas:

  • Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt;
  • Léitheoireacht; agus
  • Scríbhneoireacht.

Thig le múinteoirí cúpla pointe a roghnú ó chárta, le fócas a thabhairt do dhaltaí agus iad ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí a bhaineann le Éisteacht, Tuiscint agus Labhairt, Léitheoireacht nó Scríbhneoireacht.

Dearadh na cártaí seo le húsáid trasna an churaclaim i gcuid mhór suíomhanna éagsúla.

Skills and Capabilities

Cross-Curricular Skills
Communication