Teen Building

Áis d’Eochairchéim 3: Tógáil Déagóirí

Is áis nua d’Eacnamaíocht Bhaile í Tógáil Déagóirí a fhiosraíonn riachtanais mhothúchánacha agus chothaitheacha déagóirí. Tugann sé deis do dhaltaí scileanna praiticiúla cócaireachta a chleachtadh agus a fhorbairt fosta.

Areas of Learning

Home Economics